DSC02143Het ‘zevenjaarsfase’-traject is een intensief traject waarin je je verleden actief gaat bezien.

Dit traject is daadwerkelijk gericht op het onderzoeken van je levensloop.

We bevragen het verleden en nemen in ieder gesprek een fase van zeven jaar onder de loep.

De lengte van dit traject is dus afhankelijk van je leeftijd. Plus het voorbereidend en afsluitend gesprek.

Om zo bewust te kijken naar alle mooie en minder mooie kanten van je leven ontstaat vaak een ervaring van heelheid. Er worden ontdekkingen gedaan. Soms kan een fase namelijk overschaduwt worden door bijvoorbeeld die ene schaamtevolle gebeurtenis. Maar dan blijkt dat er ook nog een mooie ontmoeting had plaatsgevonden die net een beetje steun gaf. En wat blijkt; we kunnen van die schaamte en die steun ook leren hoe we nu in het leven staan. Zo krijgen situaties een andere waarde en doorzien we hun waarde.