DSC02433Het ‘vier velden-traject’ is een traject waarin vier velden worden ondervraagd. Een mens manifesteert zich namelijk in het materiele, het vitale, in de gewaarwordingen (van gemoed tot gevoel) en in de typische menselijke eigenschappen zoals het maken van keuzen en het nemen van besluiten.

Door deze gebieden te bevragen krijg je zicht op het hier en nu.

Dit traject geeft inzage in wie je nu bent en waar je nu staat. Je doorziet dat het heden vaak doordrongen is van wie je in het verleden was. En dat het een leidraad kan zijn voor een inkijkje in de toekomst.

Weet je wat je doet en waarom je het doet? Ben je tevreden met hoe het gaat, en zo niet, voel je de vrijheid om het vanaf nu anders aan te pakken?

Het traject heeft de vorm van zes gesprekken. Het eerste en laatste gesprek zijn voorbereidend en afsluitend.  Het is belangrijk om de gesprekken minimaal te spreiden over een periode van zes weken. De tijd die tussen de gesprekken zit, is net zo belangrijk als het gesprek zelf.