Hallo. Ik ben Ivet en ben nu 39 jaar. foto

Geboren als vrouw, met een Nederlandse moeder, een Turkse vader en een grote zus, zette ik mijn eerste stappen in een gezond, welvarend en liefdevol gezin. Ik had zin in dat leven, en hield van spelen en eten. Op veel foto’s lik ik genietend een lepel af, of is mijn volste concentratie gericht op wat er op het bord voor me ligt. 

Vol vertrouwen en doordrongen van goedheid stootte ik tegen de harde werkelijkheid van het leven aan. Pijnlijke, heftige en verdrietige situaties lieten mij de diepere waarheid van het leven zien. Er is geluk en er is lijden. De school van het leven liet mij lessen leren en ik moet zeggen dat ik niet voor alle examens geslaagd ben! Maar gelukkig heeft deze school een andere kijk op ‘slagen’ en krijg je steeds weer nieuwe kansen.

Juist de onvolmaaktheid van alles en mijn onvermogen om met bepaalde dingen om te gaan, wekte mijn interesse. Ik kreeg interesse voor de menselijke geest. Die interesse maakte dat ik me bezig ging houden met verschillende (spirituele) stromingen. De psychologie, de filosofie, de antroposofie, het sjamanisme, het boeddhisme, en nog vele andere stromingen hielpen mij allemaal mezelf en de wereld beter te begrijpen. En door wat ik zelf meemaakte, wist ik dat ik anderen hiermee ook wilde helpen. De wens ontstond om iets te gaan studeren zodat ik in de hulpverlening terecht zou komen. Daarna ging ik werken in de (antroposofische) geestelijke gezondheidszorg.

In de opleiding tot biografisch coach merkte ik dat alles wat ik daarvoor geleerd had, bij elkaar kwam. En dat ik binnen het biografisch gesprek vorm kan geven aan een diepe levenstaak. Namelijk de ander te ondersteunen bij het vinden, ervaren en vorm geven van zijn of haar levenstaak. Datgene te laten groeien wat je eigenlijk wilt doen en daarmee samenvallen, of het nou ‘lukt’  of niet.

Samenvattend voel ik me verbonden met het welzijn van de mens en wil hier graag in ondersteunen. Juist op die momenten wanneer de balans tussen mogelijkheden en onmogelijkheden is verschoven, is het belangrijk om een ander te hebben die meekijkt hoe het evenwicht hervonden kan worden.

Ik wens eenieder veel warmte en goeds. Ivet.