Wat is biografisch werk?

Het leven speelt zich af op veel verschillende terreinen. Een biografisch coach helpt door de verschillende levensgebieden in kaart te brengen. Zo ontstaat er overzicht. Je kijkt actief naar wat er is geweest en wat er voor je staat. Het is mogelijk dat je je leven opnieuw of anders gaat waarderen.

Wanneer het nodig is dan kunnen er vaardigheden worden aangeleerd die ervoor zorgen dat je je op verschillende terreinen meer thuis kan voelen. En wanneer dit niet mogelijk is, dan zullen de vaardigheden maken dat je er in ieder geval beter mee om kan gaan.

Een biografisch coach heeft kennis van wat de mens in verschillende ontwikkelingsfasen tegenkomt. De ontwikkelingspsychologie en het biografisch werk beschrijven de algemene wetmatigheden van een levensloop. Door te weten wat een algemene ontwikkeling is kunnen we in de afwijking hiervan het individuele tegenkomen. Dat geeft unieke identiteit. En daar waar we, algemeen gezien, gewerkt hebben aan thema’s die iedereen in die bepaalde fase voor zijn kiezen krijgt, dan kunnen we voelen hoe we als mensen verbonden zijn. Dit geeft een gevoel van samenhang. Wat misschien iets van dat soms lastige leven toch kan verlichten:

Wanneer we onszelf accepteren als mens – dat we allemaal dezelfde behoeften hebben, dezelfde condities, en vergelijkbare basale ervaringen – dan kunnen we onze moeilijkheden en pijn zien als menselijke moeilijkheden en pijn, in plaats van MIJN moeilijkheden en pijn.’ Dzigar Kongtrul Rinpoche 

jung water

Als je biografisch gaat werken dan ga je op een soort onderzoek uit. Welk gebied je als eerste wilt onderzoeken, is aan jou. Dit onderzoek is niet zo eenvoudig, omdat de onderzoeker zelf het onderzoeksveld is. Een spiegel zou wel handig zijn. De biografisch coach kan fungeren als die spiegel.

Wanneer begin je aan biografische gesprekken?

Je kan in gesprek gaan met een biografisch coach als je stagnatie voelt in je persoonlijk leven. Of het kan zijn dat je sociale leven te wensen overlaat en je wilt hier mee aan de slag. Of het kan zijn dat  je maatschappelijke situatie je op dit moeten veel zorgen geeft.

Wat brengt het biografisch werk?

Biografische gesprekken zijn gericht op inzicht krijgen in jezelf, je levensverhaal en de wereld.

  • Inzicht in jezelf zorgt voor een innerlijke vriendschap met je mogelijkheden en je onmogelijkheden. Volmaakt in onvolmaaktheid.
  • Inzicht in je levensverhaal zorgt voor het ervaren van overzicht, samenhang en zin. Doordat je weet waar je vandaan komt en waar je nu staat, ontstaat er een keuzevrijheid in waar je naartoe wilt.
  • Inzicht in de wereld ontstaat doordat je gaat zien dat de processen waar je zelf doorheen gaat, vaak universeel zijn. Deze verbondenheid met de wereld kan onze pijn en verdriet wat verlichten en hopelijk ons geluk vergroten.


Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn verschillende manieren om biografisch aan het werk te gaan. Ieder mens heeft een eigen vraag een aandachtsgebied. Boven in het menu kan je verder lezen over de verschillende trajecten die je kan aangaan.

Het eerste gesprek zal een open kennismakingsgesprek zijn. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Dan kunnen we elkaar ontmoeten en kijken welk traject past bij de gebieden die jij wilt onderzoeken. Of het kan zijn dat jouw vraag of behoefte niet in het biografisch werk thuishoort. Dan kunnen we samen kijken welke richting een eer passende zal zijn.

Er zijn verschillende ingangen om naar het leven te kijken. Je kan de ingang van het nu nemen; dit moment van je leven met alle plekken, gewoontes, relaties en dromen  die er nu zijn.

Je kan ook de ingang van het verleden nemen. Om zo de mooie en minder mooie gebeurtenissen uit verschillende levensperiodes, op een nieuwe manier te laten klinken. En mogelijkerwijs een rode draad te vinden, die een wegwijzer kan zijn voor stappen naar de toekomst.

Het ‘vier velden’ – traject

Het ‘ zevenjaars’ – traject

Dit traject is gericht op het onderzoeken van je levensloop. We bevragen het verleden en nemen iedere zevenjaarsfase onder de loep. De lengte van dit traject is dus afhankelijk van je leeftijd. Plus het voorbereidend en afsluitend gesprek.